FITBIKE – fitcentrum Ostrava Hrabůvka

Solárium

Solária jsou neterapeutické ozařovací přístroje, které slouží ke kosmetickému „opalování“ pokožky pomocí ultrafialového záření. Nejdůležitější součástí ozařovacího přístroje jsou zdroje záření. V současné době se jako zdroje záření používají vysokotlaké rtuťové výbojky a nízkotlaké výbojky (zářivky). U nás naleznete profesionální, horizontální solarium zn. Luxura GT, se samostatným ovládáním opalování obličeje. Trubice 18x160W, 24x160W, 4x 400W Aquafresh, Aroma Fresh, MP3, Hudba.

V případě, že chcete využít SOLARIUM pro opalování nabízíme Vám tyto služby:

Otevírací doba solaria je shodná s otevírací dobou ve fitcentru. Při využívání solaria dbejte provozních a zdravotních pokynů. Ceník vstupného pro solarium je platný od 1.1.2012. Tento ceník je rozdílný od klasického ceníku fitcentra FITBIKE. Pro další informace či dotazy nás neváhejte kontaktovat nebo nás přímo navštívit

Podrobný a kompletní ceník vstupného, permanentek a časových permanentek naleznete v záložce ceník, ten je platný celoročně. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou aktuální a shodné s cený přímo ve FITBIKE.

Provozní a zdravotní pokyny:

UV-zařízení nesmějí být používány osobami, které, jsou-li vystaveni slunci, dostanou úpal nebo trpí úpalem a dětmi a osobami, kteří trpí na rakovinové onemocnění kůže nebo k tomuto onemocnění mají dispozice.

Opakované opalování v jednom dni je zakázáno jakož i kombinace slunění na přirozeném slunci a opalování v soláriu! Týdně nesmíte provádět četnější opalování než 3 krát týdně (slunce a solárium). Nadále se doporučují dny volna mezi opalováním.V každém případě je třeba mezi prvními dvěmi opalováními dodržovat interval alespoň 48 hodin.

Přehnané opalování – ať už na přirozeném slunci nebo v soláriu – může vést k poškození kůže a očí. Může dojít k předčasnému zestárnutí kůže a riziko kožních nádorů se může zvyšovat. Při nechránění očí může vést k zánětům a dále může dojít k poškození sítnice.Tyto zdravotní vlivy jsou závislé na typu kůže jednotlivých osob a mohou být ovlivněny zdravotními anamnézami a rodinnými predispozicemi.

* Všechny časy pro opalování jsou uvedeny v minutách. Dodržujte zdravotní a provozní pokyny, především maximální počet návštěv solaria za rok.